+7 727 329 16 20 +7 727 296 02 20 ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
/ Картотеки

Картотеки

Картотека ПРАКТИК А-44
Габариты (В х Ш х Г) 1305х408х485
Картотека ПРАКТИК А-43
Габариты (В х Ш х Г) 995х408х485
Картотека ПРАКТИК А-42
Габариты (В х Ш х Г) 685х408х485
Картотека ПРАКТИК AFC-09
Габариты (В х Ш х Г) 1327х470х631
Картотека ПРАКТИК AFC-07
Габариты (В х Ш х Г) 1327х515х631
Картотека ПРАКТИК AFC-06
Габариты (В х Ш х Г) 1327х553х631
Картотека ПРАКТИК AFC-05
Габариты (В х Ш х Г) 1634х467х630
Картотека ПРАКТИК AFC-04
Габариты (В х Ш х Г) 1330х467х630
Картотека ПРАКТИК AFC-03
Габариты (В х Ш х Г) 1020х467х630